Miło nam poinformować, że nasza placówka, jako jedyna w Gminie Krasocin, jedna z dwóch  w powiecie włoszczowskim i jedna z dwudziestu na terenie województwa świętokrzyskiego, została zakwalifikowana do wdrażania rozwiązań dwujęzycznych w ramach działania "Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki"  - projektu "Nauczanie Dwujęzyczne 2021/2022".

Celem przedsięwzięcia jest promocja dwujęzyczności poprzez wdrożenie wychowania w dwujęzyczności w publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego oraz powołanie dwudziestu przedszkoli fokusowych
na terenie każdego z trzynastu powiatów województwa świętokrzyskiego.

W dniu 16 grudnia 2021r. w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie p. Rafał Pacanowski uczestniczył w uroczystości wręczenia Certyfikatów Dwujęzycznego Przedszkola i przekazania zestawów materiałów edukacyjnych dla szkół biorących udział w Projekc

ie Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki. Dyrektor ŚCDN w Kielcach p. Jacek Wołowiec podkreślił, że działania te realizowane są przy współpracy Kuratorium Oświaty
w Kielcach oraz przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zestawy materiałów edukacyjnych wręczała dyrektorom Renata Bilska Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W Samorządowym Przedszkolu w Olesznie działania koordynacyjne służące realizacji projektu Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki pełni p. Justyna Michałek przy współpracy nauczyciela języka angielskiego p. Emilii Czapli. Działania w zakresie dwujęzyczności będą realizowane do końca grudnia 2022r. ze względu na fakt, że jest to program pilotażowy.

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci / Bilingual Future” pozwoli dzieciom w sposób zupełnie naturalny, swobodny i zabawowy przyswoić angielskie zwroty  z życia codziennego. Znajomość języka angielskiego daje dzieciom wielkie możliwości nazywania tych samych rzeczy inaczej, poznawania i postrzegania nowej rzeczywistości. Rozpoczynanie nauki języka obcego we wczesnych latach życia jest dla najmłodszych szansą biegłego opanowania języka w dalszym procesie kształcenia.

Justyna Michałek

Dwujęzyczne Przedszkolaki
Dwujęzyczne Przedszkolaki Dwujęzyczne Przedszkolaki
Dwujęzyczne Przedszkolaki
Dwujęzyczne Przedszkolaki Dwujęzyczne Przedszkolaki
Dwujęzyczne Przedszkolaki
Dwujęzyczne Przedszkolaki Dwujęzyczne Przedszkolaki
Dwujęzyczne Przedszkolaki
Dwujęzyczne Przedszkolaki Dwujęzyczne Przedszkolaki
Dwujęzyczne Przedszkolaki
Dwujęzyczne Przedszkolaki Dwujęzyczne Przedszkolaki