Nasze przedszkole za jeden z priorytetów uważa dobrą współpracę ze środowiskiem rodzinnym. Preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu przedszkola. Integruje to środowisko poprzez wspólne świętowanie przy różnych okazjach.

Swoje cele przedszkole osiąga poprzez zróżnicowane formy współpracy z rodzicami, które z całą pewnością mówią o otwartości przedszkola dla dzieci i ich rodzin. Dzięki świadomej organizacji procesu wychowawczo-edukacyjnego we współpracy z rodzicami wpływamy na prawidłowy rozwój osobowości dziecka, jego postawy, zachowania i system wartości.

Pierwsze kontakty indywidualne

Nawiązujemy pierwsze kontakty z rodzicami w chwili odbierania i składania kart zgłoszenia dziecka do przedszkola. Rodzice chętnie rozmawiają z dyrektorem lub nauczycielami na temat swojego dziecka i pracy naszej placówki. Staramy się już w tych kontaktach uzyskać pewne informacje o dziecku. Rodzice natomiast mają możliwość zapoznania się z wyglądem przedszkola i informacjami zamieszczonymi na tablicach.  

Spotkania adaptacyjne

Celem spotkań jest przede wszystkim pokonanie bariery lękowej u dzieci przed przyjściem do przedszkola, przed czymś dla nich nowym, stworzenie szansy na łatwiejszą adaptację, zapoznanie dzieci i rodziców z ich salą oraz placówką. Ważne jest także nawiązanie bliższego kontaktu z wychowawcą, wysłuchanie obaw i propozycji rodziców, zwrócenie uwagi na prawidłowe zachowania rodziców wobec dzieci w tym dla nich trudnym okresie.

Kontakty indywidualne

Kontakty indywidualne są jedną z ważniejszych form współpracy rodzica i nauczyciela. W kontaktach tych  staramy się budować poczucie, iż rodzice są dla nas bardzo ważnymi osobami, że będą zawsze chętnie wysłuchani. Indywidualne rozmowy prowadzone są podczas pełnionego dyżuru nauczycieli raz w tygodniu po godzinach pracy. Daje to możliwość spokojnej rozmowy, wzajemnej relacji, pełnej komunikacji bez osób trzecich. Jest to czas całkowicie poświęcony rodzicowi. Staramy się w swoich kontaktach podkreślać,  że otwarta dyskusja na tematy wychowawcze, wymiana opinii, różnicy zdań może mieć jedynie pozytywny wpływ na proces wychowania dziecka.

{jd_file file==39}