1. Nauczyciel, który podejrzewa lub otrzymuje informację o tym, że po dziecko przyszedł pijany rodzic, powiadamia dyrektora przedszkola.
  2. Przedszkole (dyrektor lub wychowawca) nawiązuje kontakt telefoniczny z drugim rodzicem lub inną upoważnioną do odbioru osobą i informuje o zdarzeniu oraz ustala sposób odebrania dziecka z przedszkola.
  3. Jeśli nie ma możliwości nawiązania kontaktu z drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną do odbioru, nauczycielka zawiadamia o fakcie policję – wydział do spraw nieletnich.
  4. Nauczycielka sporządza notatkę służbową ze zdarzenia.
  5. Przedszkole obserwuje sytuację rodzinną dziecka. Jeśli zdarzenie powtarza się kilkakrotnie przedszkole zawiadamia pisemnie o zdarzeniu sąd rejonowy - wydział do spraw rodzinnych.