tu jest alt obrazka

Plac zabaw, przylegający bezpośrednio do naszego przedszkola jest dla dzieci miejscem codziennej zabawy podejmowanej indywidualnie lub wspólnie z rówieśnikami. Jest dla nich także źródłem radości, relaksu, odpoczynku, nabywania wielu sprawności ruchowych i pokonywania przeszkód.

Plac zabaw jest wyposażony w różnorodny i wielofunkcyjny sprzęt do zabaw: zjeżdżalnie, bujaki, ławeczki, tor przeszkód, karuzelę, huśtawkę, drewniany domek.

Aby bezpiecznie korzystać z placu zabaw, należy przestrzegać podstawowych zasad, o których jest mowa w procedurze korzystania z tego obiektu.