1. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw wyłącznie pod opieką nauczycielki.
 2. Podczas zabawy dzieci przestrzegają ustalonych wcześniej zasad bezpieczeństwa.
 3. Na teren placu zabaw zabrania się wprowadzać psy, śmiecić.
 4. Dzieciom nie wolno:
  1. spychać się ze zjeżdżalni i innych sprzętów stanowiących wyposażenie ogrodu;
  2. podchodzić zbyt blisko huśtawki, która jest w ruchu;
  3. huśtać się zbyt wysoko;
  4. obsypywać się piachem;
  5. niszczyć sprzętu ogrodowego;
  6. wychodzić samowolnie z ogrodu przedszkolnego;
  7. załatwiać czynności fizjologicznych na terenie placu zabaw;
  8. odchodzić z placu zabaw bez pożegnania z nauczycielką.
  9. zjeżdżać ze zjeżdżalni w niewłaściwej pozycji
  10. biegać z patykami
  11. wspinać się zbyt wysoko np. na dach domku.
 5. Nauczycielka pomaga korzystać dzieciom z zabawek i urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw.
 6. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem nauczyciela
 7. Nauczycielka dba o to, aby dzieci po zabawie uprzątnęły zabawki, po czym odkłada je na wyznaczone miejsce.
 8. Nauczycielka dba o to, aby dzieci zarówno wchodząc na plac zabaw, jak i schodząc z niego poruszały się w zwartej kolumnie lub parami. Wracając sprawdza stan liczebny grupy.
 9. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek dbać o kwiaty i rośliny znajdujące się na terenie placu zabaw oraz zgłaszać dyrektorowi wszelkie uszkodzenia sprzętu.
 10. Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać, porządkować — odpowiedzialny jest pracownik obsługi.