Na stronie   Biuletynu Informacji Publicznej zamieściliśmy niezbędne informacje i dokumenty związane z rekrutacją:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Krasocin w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020.
  2. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie w sprawie ustalania zasad i kryteriów naboru do Samorządowego Przedszkola w Olesznie.
  3. Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego w Samorządowym Przedszkolu w Olesznie na rok szkolny 2019/2020
  4. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
  5.  i inne.